Манастирът Шечен в Непал


Манастирът Шечен, един от шестте главни Нйингма манастира на Тибет, е бил разрушен в края на 50-те години по време на китайската окупация на Тибет. В изгнание, Дилго Кхйенце Ринпоче (1910 - 1991) пренася богатата традиция на първоначалния манастир Шечен в нов дом - великолепен манастир близо до великата ступа на Бодханатх, Непал. Неговото желание било този манастир да поддържа филофските, медитационни и художествени традиции на майчиния манастир.

През 1980 г., Дилго Кхйенце Ринпоче започва да строи манастира Шечен Тенйи Даргелинг в долината Катманду. В продължение десет години умели занаятчии, каменоделци, скулптори, художници, златари и шивачи работят, за да направят манастира един от най-красивите примери на тибетско изкуство извън Тибет.

Под ръководството на Кхйенце Ринпоче, всички аспекти на работата са изпълнени с изключителни грижи и внимание към детайлите. Стените на главния храм са покрити с фрески, изобразяващи историята на тибетския Будизъм и важните учители от неговите четири школи. За манастира са направени над сто и петдесет статуи, в него също така се помещава една от най-големите тибетски библиотеки в Изтока. Сегашният абат на манастира Шечен е седмият Шечен Рабджам Ринпоче (роден 1966 г.) - внук и духовен наследник на Дилго Кхйенце Ринпоче.

В манастира учат и живеят над 300 монаси от района на Хималаите. Те получават сериозно образование, което освен Будистка фиософия включва музика, танци и рисуване. В началното училище се предоставя пълно образование на 70 деца на възраст между пет и четиринадесет години, съчетаващо традиционни предмети с модерни занятия. Те живеят в собствена част на манастира. Някои от монасите, които са учили в манастира от ранна възраст сега са техни учители, предавайки плода от обучението си на по-младите ученици. След като завършат училището, те започват двугодишен курс по ритуални изкуства, който включва наизустяване на литургични текстове, овладяване на ритуални музикални инструменти и упражняване в свещени молитви и танци.

 

Ако притежават необходимите квалификации, студентите могат да бъдат приети в Института Шечен (Шедра или колеж по философия) (Виж по-долу). Тези, които не влизат в колежа продължават да изучават текстове и медитационни практики, както и да извършват ежедневните церемонии в манастира. Множество видни учители идват в манастира и дават посвещения и учения. През цялата година монаси от Шечен организират събития за обществото и обслужват духовните нужди на местните общности. Всяко лято всички монаси взимат участие в традиционото лятно отшелничество, практикувано още от времето на Будата.

Манастирът осигурява цялото образование на монасите в допълнение на покриване на всички разходи за тяхната храна, подслон, облекло и медицински грижи. Можете да помогнете на манастира в тази работа като спонсорирате монах - една рядка възможност да помогнете на млади хора да получат образование и да се превърнат в жизненоважна връзка към бъдещите поколения.

Целогодишно в Манастира се провеждат разнообразни церемонии, включително друпчени (церемонии, продължаващи девет последователни дни и нощи). Рабджам Ринпоче отдава специално значение на това, колко е важно да се запази автентичността на тези ритуали, които интегрират медитационно преживяване с точно внимание към детайлите. Във връзка с тези ритуали в двора на манастира се провежда ежегоден танцов фестивал.

Манастирът Шечен в Тибет е бил известен със своя специфичен стил свещенни танци (чам). Шечен Рабджам Ринпоче съживява тази традиция и е довел учители от Тибет, които да обучават монасите.

На територията на Манастира се намират също така Архивите на Шечен и Художественото училище Церинг, които работят за запазването на Хималайската култура и свещено изкуство. Там са също така и Медицинската клиника Шечен, както и Къщата за гости, предназначена за туристи и поклонници.

 

Шедра 

 

Манастирът Шечен в Тибет е бил известен с големия брой учени, които живеели и преподавали в него. През 1989 г. Дилго Кхйенце Ринпоче основа Шеченския Институт за висши Будистки учения (Шедра, или Филосовски колеж) в манастира Шечен, Непал. В момента има повече от 100 студента от района на Хималаите, които следват девет-годишната му програма. Под надзора на Шечен Рабджам Ринпоче двама Кхенпо ръководят колежа. Студентите изучават свещенни текстове по философия, астрология и история, както и взимат участие в дебати.

След девет години, завършилите получават степен Лопон. За да могат да станат Кхенпо или доктор по Будистка философия, студентите се задължават да завършат допълнително три години изследвания или медитационно отшелничество. Завършилите Шедрата преподават в учебни центрове в Азия и на Запад, както и в самия манастир.

 

Отшелническият център на Шечен, Непал

В идеалния вариант, един манастир трябва да има главен храм и монаси, философски колеж и отшелнически център. Тези неща се допълват по незаменим начин. В отшелническия център учениците могат да приложат наученото по филосфия и ритуал в собствената си съзерцателна практика.

Отшелническият център на Шечен се намира на няколко километра от Намо Буда, Непал - мястото, където Будата като Бодхисатва дал своето тяло на гладуваща тигрица, за да нахрани малките й. Мястото е идеално - на върха на скрит и спокоен хълм, малко по-високо от Намо Буда, с гледка на 360 градуса. Къщите са построени в непалски провинциален архитектурен стил. В едната част  има закрита алея и храм за монаси, намиращи се в традиционно три-годишно отшелничество. В момента осем монаха са във втората година на отшелничеството си. Разпръснати наоколо са и малки отшелнически къщички за по-стари практикуващи и йогини, които им позволяват да правят по-къси независими отшелничества. Центърът предоставя безценната възможност приемствеността на Дилго Кхйенце Ринпоче и неговите медитационни учения да бъдат практикувани в дълбочина.